បទយកការណ៍

​កញ្ញា ​សាន ​សុជាតា​៖ ​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​គឺ​ទាម​ទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំង​អស់​គ្នា​

សំឡេង ១០:២៨
កញ្ញា សាន សុជាតា អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាបណ្ឌិតមកពីប្រទេសអូស្រា្តលី
កញ្ញា សាន សុជាតា អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាបណ្ឌិតមកពីប្រទេសអូស្រា្តលី @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​RFI​នៅ​ពេល​នេះ អ៊ឹង ប៊ុនថន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ស្តាប់​ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​ប្រវត្តិ​របស់ កញ្ញា សាន សុជាតា។ បច្ចុប្បន្ន​កញ្ញា គឺ​ជា​អ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់​ឯករាជ្យ បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​បណ្ឌិត​មក​ពី​ប្រទេស​អូស្រា្តលី​។