ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ​សោម រតនា​៖ សុខចិត្ត​ឱ្យ​តិច​ តែ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ត្រូវ​មាន​ក្រមសីលធម៌​ និង​គុណភាព

សំឡេង ១១:៥២
លោក សោម រតនា ប្រធាន​​ដេប៉ាតឺម៉ង់​​ប្រព័ន្ធ​​ផ្សព្វផ្សាយ​ ​និង​​សារគមនាគមន៍ ​(DMC) ​​នៃ​​សាកល​វិទ្យាល័យ​​ភូមិន្ទ​​ភ្នំពេញ​។
លោក សោម រតនា ប្រធាន​​ដេប៉ាតឺម៉ង់​​ប្រព័ន្ធ​​ផ្សព្វផ្សាយ​ ​និង​​សារគមនាគមន៍ ​(DMC) ​​នៃ​​សាកល​វិទ្យាល័យ​​ភូមិន្ទ​​ភ្នំពេញ​។ @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ ​RFI​នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ​គឺ​លោក​ សោម រតនា ​ប្រធាន​ដេប៉ាតឺម៉ង់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ និង​សារគមនាគមន៍ (DMC) ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​។ ​ក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភពលោក​ ថ្ងៃ​ទី​៣ ​ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​ លោក សោម រតនា ​ផ្តាំ​ថា​៖ «ដូច​យើង​បាន​ដឹង​ស្រាប់​ហើយ​ថា​ យើង​គួរតែ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ [ឱ្យ]ប្រកប​ដោយ​ក្រមសីលធម៌​ និង​គុណភាព​ បើ​ទោះ​បី​ជា​ក្នុង​ចំនួន​តិច​ ជា​ជាង​យើង​បង្កើត​នូវ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ច្រើន​ដែល​មិនមាន​ក្រម​សីលធម៌​ច្បាស់​លាស់»។