លោក សុន ឆ័យ ៖«២០​ភាគរយ​នៃ​ថវិកាជាតិ​សរុប​មាន​ចំណែក​លុយ​ខ្ចី​ពី​ក្រៅ»

សំឡេង ១០:៣៦
លោក សុន ឆ័យ  ប្រធាន​ក្រុម​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​។​
លោក សុន ឆ័យ ប្រធាន​ក្រុម​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​។​ @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក សុន ឆ័យ តំណាង​រាស្ត្រ​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះជាតិ និង​ជា​អនុប្រធាន​គណៈកម្មការ​សេដ្ឋកិច្ច ​ហិរញ្ញវត្ថុ ​ធនាគារ និង​សវនកម្ម​នៃ​រដ្ឋសភា ។ លោក សុន ឆ័យ បាន​បង្ហាញ​ក្ដី​ព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​ការ​កើនឡើង​ថវិកាជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ​ដល់​ជាង​៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ។ ដែល​ចំនួន​នេះ កើន​លើសឆ្នាំ​ទៅ​មិញ​ដល់​ទៅ​ជិត​១ពាន់​លាន​ដុល្លារ។ បើតាម​លោក សុន ឆ័យ ២០​ភាគរយ​នៃថវិកា​ជាតិ​សរុប​មាន​ចំណែក​លុយ​ខ្ចី​ពី​ក្រៅ​មក​វិញ។