ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

កង្វះ​កម្មករ​ជំនាញ​ ខណៈដែល​តម្រូវ​ការ​មាន​ខ្ពស់​ ក្នុង​កម្រិត​​ប្រាក់​ខែ​សមរម្យ​

សំឡេង ១៥:២៩
កង្វះ​​កម្មករ​​ជំនាញ​ ខណៈ​ដែល​​តម្រូវ​​ការ​​មាន​​ខ្ពស់​ ក្នុង​​កម្រិត​​​ប្រាក់​​ខែ​​សមរម្យ​
កង្វះ​​កម្មករ​​ជំនាញ​ ខណៈ​ដែល​​តម្រូវ​​ការ​​មាន​​ខ្ពស់​ ក្នុង​​កម្រិត​​​ប្រាក់​​ខែ​​សមរម្យ​ RFI/Siv Channa

ថ្មីៗ​​នេះ ក្រសួង​ការងារ​ បាន​រៀបចំ​វេទិកា​ជាតិ ជាលើកទី៣ ​ស្តីពី ​ការ​អប់រំ​បណ្តុះ​បណ្តាល​បច្ចេកទេស​និង​វិជ្ជាជីវៈ។ កម្មវិធី​នេះ ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យយុវជន​​សិស្សនិស្សិត​ខ្មែរ ចាប់អារម្មណ៍​ពី​មុខវិជ្ជា​បច្ចេកទេស​ វិជ្ជាជីវៈ ដែលងាយ​​ឆាប់​ទទួល​បាន​ការងារធ្វើ​ និង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់។ ក៏ប៉ុន្តែ សួរ​ថា តើ​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​មិន​ទាន់សូវ​​សំបូរ​យុវជនច្រើន​​ចាប់​អារម្មណ៍រៀន​​ផ្នែកនេះ? ហើយ​ថា​ តើ​វិស័យ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈនិង​បច្ចេកទេសនៅស្រុក​ខ្មែរ​ នៅ​ខ្វះ​ខាត​ត្រង់​ណា?​