បទយកការណ៍

ប្រកួត​បោក​ចំបាប់​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង​ពី​អ្នក​ទស្សនា​ក្នុង​ចំណោម​កីឡា​ប្រាំ​ប្រភេទ​

សំឡេង ០៩:០៥
កីឡាបោកចំបាប់ ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​វត្ត​វិហារ​សួគ៌​ ឃុំវិ​ហារសួគ៌ ​ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្ដាល​ ក្នុង​ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ធំ។​
កីឡាបោកចំបាប់ ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​វត្ត​វិហារ​សួគ៌​ ឃុំវិ​ហារសួគ៌ ​ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្ដាល​ ក្នុង​ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ធំ។​ សហការី

កីឡា​ប្រាំ​ប្រភេទ​រួម​មាន​៖ប្រណាំង​សេះ ​ប្រណាំង​ក្របី​ គុណ​ដំបង​ ល្បុកត្តោ ​និង​ បោក​ចំបាប់​ ត្រូវ​បាន​ប្រកួត​ជា​លក្ខណៈ​ប្រពៃណី ​ក្នុង​វត្ត​វិហារ​សួគ៌​ ឃុំ​វិហារសួគ៌ ​ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្ដាល​ នា​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំ​នេះ។ ​ក្នុង​ចំណោម​កីឡា​ទាំង​ប្រាំ​ប្រភេទ​នេះ​«បោក​ចំបាប់»​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង​ពី​អ្នក​ទស្សនា ​ដែល​មាន​ចំនួន​រហូត​ដល់​ទៅ​រាប់​ពាន់​នាក់​ឯ​ណោះ។