បទយកការណ៍

​លោក នឹម ឈុន្នី​៖ ត្រូវ​ឲ្យ​តម្លៃ​ខ្លួន​ឯង​ជានិច្ច ទោះ​បី​ខ្លួន​ជា​អ្វី​ក៏​ដោយ​

សំឡេង ១១:១០
លោក នឹម ឈុន្នី អ្នកបង្រៀនសមាធិ
លោក នឹម ឈុន្នី អ្នកបង្រៀនសមាធិ @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរ​ជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់ លោក នឹម ឈុន្នី អ្នក​បង្រៀន​សមាធិ​។ ជា​កូន​កសិករ នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្ត​កំពង់​ចាម លោក នឹម ឈុន្នី បាន​ឆ្លង​កាត់​ជីវិត​បួស​ជា​ព្រះសង្ឃ​១៦​ឆ្នាំ​។