បទយកការណ៍

​លោក ណុប វី៖ ​យុវជន​សម័យ​នេះ​ត្រូវ​ចេះ​ធ្វើ​សមាហរណ​កម្ម​ចំណេះ​ដឹង ​ជាមួយ​ពិភព​លោក​

សំឡេង ១០:៤៦
​លោក ណុប វី ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឯករាជ្យ​
​លោក ណុប វី ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឯករាជ្យ​ @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​យើង​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់ លោក ណុប វី អ្នក​សារព័ត៌មាន​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឯករាជ្យ។ ជា​កូន​កសិករ​ក្រីក្រ លោក ណុប វី បាន​តស៊ូ​ក្នុង​ការ​សិក្សា និង​ការងារ​ជា​ច្រើន ទំរំា​បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​កាសែត ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​។