បទយកការណ៍

លោក អ៊ិន ចន្ទ​ធារ៉ា៖ “ឱកាស​មាន​គ្រប់​គ្នា​តែ​ត្រូវ​ស្វែង​រក​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ចំនុច​ខ្លាំង​របស់​ខ្លួន​ម្នាក់ៗ”​

សំឡេង ១២:០១
លោក អ៊ិន ចន្ទធារ៉ា ម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតនំនាឡិ
លោក អ៊ិន ចន្ទធារ៉ា ម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតនំនាឡិ @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​លោក អ៊ិន ចន្ទធារ៉ា ម្ចាស់​សិប្បកម្ម​ផលិត​នំ​នាឡិ​។ នាឡិ​ដែល​ផលិត​នំ​ខ្មែរ​រាប់​សិប​មុខ មាន​ដូច​ជា​នំអន្សម នំបត់ នំគម ដែល​ខ្មែរ​និយម​ធ្វើ​ក្នុង​រដូវ​បិណ្ឌ​ភ្ជុំ​នោះ​។