​អ្នក​ស្រី សួន ជុលា​៖ ​ធ្វើ​ការងារ​អី្វ​ក៏​ដោយ ត្រូវ​តែ​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​

សំឡេង ១១:១៣
អ្នកស្រី សួន ជុលា ប្រធានសភាយុវពាណិជ្ចករអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកស្រី សួន ជុលា ប្រធានសភាយុវពាណិជ្ចករអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ប៉ុន សោភ័ណ សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ស្តាប់ ឱ្យ​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់ អ្នកស្រី សួន ជុលា ។ អ្នកស្រី សួន ជុលា គឺ​ជា​ប្រធាន​សភា​យុវពាណិជ្ចករ​អន្តរជាតិ​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៩ និង ជា​អគ្គ​នាយិកា​របស់​ក្រុមហ៊ុន NCC cosmetics co., Ltd. ។