​អ្នក​ស្រី ក្លេ ចិន្តា​៖ «​ចង់​បាន​ជោគ​ជ័យ​ត្រូវ​តែ​តស៊ូ​»​

សំឡេង ១១:៣៧
អ្នកស្រី ក្លេ ចិន្តា សហគ្រិនស្រ្តីដែលបានរកទទួលទានសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងជាប្រធានមូលនិធិអភិរក្សដំរីខ្មែរ អៃរាវត្តា
អ្នកស្រី ក្លេ ចិន្តា សហគ្រិនស្រ្តីដែលបានរកទទួលទានសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងជាប្រធានមូលនិធិអភិរក្សដំរីខ្មែរ អៃរាវត្តា @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​អ្នក​ស្រី ក្លេ ចិន្តា សហគ្រិន​ស្រ្តី​ដែល​បាន​រក​ទទួល​ទាន​សេវាកម្ម​ទេសចរណ៍ និងជាប្រធានមូលនិធិ​អភិរក្ស​ដំរី​ខ្មែរ អៃរាវត្តា។ ភាពជោគជ័យស្រ្តីរូបនេះ កើតចេញពីការតស៊ូ។ អ្នកស្រីនិយាយថា ការងារអ្វីក៍គាត់ធ្វើឲ្យតែមានឱកាស។ គាត់ធ្វើពីម៉ោង៥ព្រឹកដល់ម៉ោង១១យប់។