បទយកការណ៍

​លោកស្រី ​គង់ ​សូរីតា​៖ ​“​ការ​មើល​អ្វី​មួយ​ក្នុង​ផ្លូវ​វិជ្ជមាន​ពេក​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​មិន​បាន​គិត​ស៊ី​ជម្រៅ​”​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​យើង​ថ្ងៃ​នេះ សឿង ភារៈ សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់ លោក​ស្រី គង់ សូរីតា ជា​ស្ថាបនិក​ក្លិប Be Your Own Hero និង​ជា​នាយក​ចាត់​ការ​ទូទៅ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេក​វិទ្យា Ocean Technology។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ លោក​ស្រី​មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំនួន​៤ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​លោក​ស្រី។ ឆ្លង​កាត់​នូវ​បទពិសោធន៍​នៃ​ការ​ធ្វើ​អាជីវ​កម្ម លោក​ស្រី គង់ សូរីតា លើក​ឡើង​ថា​ការ​មើល​អ្វី​មួយ​ក្នុង​ផ្លូវ​វិជ្ជមាន​ពេក​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​មិន​បាន​គិត​ស៊ី​ជម្រៅ។ 

លោកស្រី គង់ សូរីតា ជាស្ថាបនិកក្លិប Be Your Own Hero និងជានាយកចាត់ការទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Ocean Technology
លោកស្រី គង់ សូរីតា ជាស្ថាបនិកក្លិប Be Your Own Hero និងជានាយកចាត់ការទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Ocean Technology @FB