​លោក ងន សំាង​៖ «​កុំ​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​តែ​រួច​ពី​ដៃ តែ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​ល្អ​និង​ស្មោះ​ត្រង់​»​

សំឡេង ១១:៥៨
លោក ងន សំាង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia
លោក ងន សំាង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូមណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ងន សំាង អគ្គ​នាយក​ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ។ មកពី​ជន​បទ ក្នុងខេត្តតាកែវ លោក ងន សំាង បាន​ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​គេ​ដោយ​គុណ​ភាព និង​ស្មោះ​ត្រង់ ទើប​ក្លាយ​ជា​អគ្គ​នាយក​ក្រុម​ហ៊ុន​ធំមួយ ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​។