បទយកការណ៍

​កញ្ញា អាត សុធាវី​៖ ​សុបិន​របស់​ខ្ញុំ​នឹង​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត បើ​សិន​ជា​ទៅ​ថ្ងៃ​មុខ​កម្ពុជា​ឈប់​ប្រើ​ថង់​ផ្លា​ស្ទិក​!​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI​នៅ​ពេល​នេះ អ៊ឹង ប៊ុនថន សូម​ណែ​នាំ​ឲ្យ​អ្នក​ស្គាល់​ពី​ប្រវត្តិ​របស់​កញ្ញា អាត សុធាវី។ កញ្ញា គឺ​ជា​អ្នក​ផលិត​វិដេអូ​ខ្លីៗ​អប់រំ​ប្រជាជន​ឲ្យ​កាត់​បន្ថយ​ប្រើ​ប្រាស់​ថង់​ផ្លាស្ទិក។ កញ្ញា លើក​ឡើង​ថា សុបិនរបស់​នាង​នឹង​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត បើ​សិន​ជា​ទៅ​ថ្ងៃ​មុខ​កម្ពុជា​ឈប់​ប្រើ​ថង់​ផ្លាស្ទិក​។ 

កញ្ញា អាត សុធាវី
កញ្ញា អាត សុធាវី @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត