​លោក មាស សាវ៉ាត៖ ជីវិត​ត្រូវ​តែ​មាន​គោល​បំណង​ហើយ​ត្រូវ​ធ្វើ​សកម្មភាព ទើប​បំណង​សម្រេច​បាន​

សំឡេង ១២:៣៣
លោក មាស សាវ៉ាត អគ្គលេខាធិការ សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក
លោក មាស សាវ៉ាត អគ្គលេខាធិការ សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរ​ជាតិ នា​ឱកាស​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ស្តាប់ ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​លោក មាស សាវ៉ាត អគ្គ​លេខាធិការ សមាគម​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដ​ហុក​។