បទយកការណ៍

​លោក គង់ អាទិត្យ​៖ «​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ការ​រស់​ដើម្បី​តែ​ខ្លួន​ឯង​វា​អត់​ន័យ​»​

សំឡេង ១១:៣០
លោក គង់ អាទិត្យ  ប្រធាន​សហព័ន្ធសហជីព CCAWDU
លោក គង់ អាទិត្យ ប្រធាន​សហព័ន្ធសហជីព CCAWDU @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់ លោក គង់ អាទិត្យ ប្រធាន​សហព័ន្ធសហជីព CCAWDU។ ជា​កូន​កសិករ ជា​កម្មករ​កាត់​ដេរ ជា​សកម្ម​ជន​សហជីព លោក គង់ អាទិត្យ មិន​ឲ្យ​តម្លៃ​ការ​រស់​សម្រាប់​តែ​ខ្លួន​ឯង នោះ​ទេ​។ ទោះ​ខ្លួន​លំបាក លោក​មិន​បោះ​បង់​ឧត្តម​គតិ ជួយ​អ្នក​ដទៃ និង​សង្គម​ជាតិ នោះ​ឡើយ​។