បទយកការណ៍

​លោក ងិន សៅរ័ត្ន​៖ ​គ្មាន​ចំណេះ ជំនាញ​ណា​រត់​មក​រក​យើង​ដល់​ផ្ទះ​នោះ​ទេ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​នា​ឱកាស​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត លោក ងិន សៅរ័ត្ន នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​អង្គការ​ជន​ពិការ​កម្ពុជា​។ លោក សៅរ័ត្ន បាន​ពិការ​ជើង​តំាង​ពី​កុមារ​ភាព​មក។ ​មិន​អស់​សង្ឃឹម តែបាន​តស៊ូ​រៀន​សូត្រ តស៊ូ​ធ្វើ​ការ ជា​លទ្ធផល​ជន​ពិការ​រូប​នេះ ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​អង្គការ​ធំ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​បាន​ជួយ​ទៅ​ដល់​ជន​ពិការ​ផ្សេង​ទៀត​។ 

លោក ងិន សៅរ័ត្ន នាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជា
លោក ងិន សៅរ័ត្ន នាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជា @សហការី