បទយកការណ៍

​កញ្ញា រ៉ុន សុភី៖ ​ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​ឳពុក​ម្តាយ​រួច​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​ពេល​ខ្ញុំ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​នៅ​អូស្ត្រាលី​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​អន្តរ​ជាតិ​RFI​នៅពេលនេះ អ៊ឹង ប៊ុនថន សូមណែនាំ​លោក​អ្នក​ស្តាប់​ឲ្យ​ស្គាល់​ពី ដំណើរជីវិត​តស៊ូដ៍លំបាករបស់​កញ្ញា រ៉ុន សុភី។ មាន​អាយុ​២១ឆ្នាំ សុភី គឺជាអតីត​ក្មេង​រើស​សំរាម​នៅ​តំបន់​ស្ទឹង​មាន​ជ័យ​កាល​ពីជាង​១០​ឆ្នាំមុន​។ បច្ចុប្បន្ននាងមានវាសនា​ទទួលបានអាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រនៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ល្បីឈ្មោះមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។ 

កញ្ញា រ៉ុន សុភី
កញ្ញា រ៉ុន សុភី @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត