បទយកការណ៍

​លោក ជួប សុខចំរើន​៖ ​ដើម្បី​បាន​ជោគ​ជ័យ​គេ​ត្រូវ​ស្គាល់​ពី​អនាគត​ដែល​ខ្លួន​ចង់​បាន​

សំឡេង ១៣:០០
លោក ជួប សុខចំរើន នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ KHANA
លោក ជួប សុខចំរើន នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ KHANA @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត លោក ជួប សុខចំរើន នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គ​ការ KHANA ។ ជា​ក្មេង​ធំធាត់​នៅ​ជុំរំ​ខ្មែរ​ថៃ ទម្រាំ​មាន​ថ្ងៃ​នេះ លោក សុខចំរើន បាន​តស៊ូ​តំាង​ពី​កុមារ​ភាព។ លោក​ធ្លាប់​ជា​ក្មេង​លក់​នំ ចិញ្ចឹម​ជ្រូក ​តែ​គាត់​មិន​ដែល​ភ្លេច​ការ​សិក្សា​ឡើយ​។