បទយកការណ៍

លោក ងន សំាង​៖ “​កុំ​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​តែ​រួចពី​ដៃ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​ល្អ​និង​ស្មោះ​ត្រង់​”​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូមណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ងន សំាង អគ្គ​នាយក​ក្រុមហ៊ុន RMA។ ជា​កូន​កសិករ​នៅ​ជន​បទ លោក ងន សំាង បាន​ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​គេ​ដោយ​គុណ​ភាព និង​ស្មោះ​ត្រង់ ទំរាំ​មាន​ថ្ងៃ​នេះ​។ 

លោក ងន សំាង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RMA
លោក ងន សំាង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RMA @សហការី