​លោក ​ហ្វី​លីប ​កែវ៖ “​ខំ​ធ្វើ​ការ​ហើយ​កុំ​ភ្លេច​បង្កើន​ចំណេះ​”​

សំឡេង ១២:៣៣
លោក ហ្វីលីប កែវ (Philip Kao) នាយកគ្រប់គ្រងនិងម្ចាស់ សណ្ឋាគារ Memoire ក្នុងខេត្តសៀមរាប
លោក ហ្វីលីប កែវ (Philip Kao) នាយកគ្រប់គ្រងនិងម្ចាស់ សណ្ឋាគារ Memoire ក្នុងខេត្តសៀមរាប @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុបារំាង​អន្តរជាតិ​នា​ឱកាស​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត លោក ហ្វីលីប កែវ (Philip Kao) នាយក​គ្រប់​គ្រង​និង​ម្ចាស់ សណ្ឋាគារ Memoire ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប​។ ដោយ​សារ​ខំ​ធ្វើ​ការ​និង​បង្កើន​ចំណេះ​ជានិច្ច​លោក ហ្វីលីប កែវ បាន​កែ​ប្រែ​ជីវិត​ពី​កូន​កសិករ ទៅ​ជា​ម្ចាស់​សណ្ឋាគារ Memoire បី​កន្លែង​នៅ​សៀម​រាប​និង​មួយ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​។