​លោក លៀក លីដា​៖ ជោគ​ជ័យ​នៃ​ការ​ផលិត​ភាព​យន្ត​ខ្មែរ​មិន​មែន​ប្រាក់​ចំណេញ​ទេ​ គឺ​ជា​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​

សំឡេង ០៩:៤៨
លោក លៀក លីដា ម្ចាស់ផលិតភាពយន្តមួយឈ្មោះថា« LD Picture»
លោក លៀក លីដា ម្ចាស់ផលិតភាពយន្តមួយឈ្មោះថា« LD Picture» @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI នៅពេល​នេះ អ៊ឹង ប៊ុនថន សូម​បង្ហាញពី​ប្រវត្តិ​របស់​លោក លៀក លីដា ម្ចាស់​ផលិត​ភាពយន្ត​មួយ​ឈ្មោះថា« LD Picture»។ ជា​ផលិតកម្ម​ភាព​យន្ត​មួយ​កំពុង​ដំណើរ​ការ​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ ខណៈ​ផលិត​កម្ម​ជា​ច្រើន​ទៀត​បាន​ដួល​រលំ​ជិត​អស់​ទៅ​ហើយ​។