​លោក សួន វិសាល៖ “​ធ្វើ​ការ​គួរ​គិត​ពី​សមិទ្ធ​ផល​ខាង​មុខ​ជា​ជាង​មើល​ត្រឹម​លទ្ធ​ផល​បច្ចុប្បន្ន​”​

សំឡេង ១២:០៦
លោក សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លោក សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា @RFI

​នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​លោក​សួន វិសាល ប្រធាន​គណៈ​មេធាវី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។ ជា​កូន​កសិករ​ក្រី​ក្រ កាល​ពី​កុមារ​ភាព លោក សួន វិសាល ធ្លាក់​លក់​នំ​បញ្ចុក​ឲ្យ​គេ និង​ធ្លាប់​ឡើង​ត្នោត ជា​ដើម​។