បទយកការណ៍

​លោក ដេត សុខឧត្តម៖ ​មាន​ឆន្ទៈ​បម្រើ​សង្គម ហើយ​រៀន​ពូកែ គ្មាន​ប្រាក់​ក៏​មាន​ឱកាស​រៀន​បាន​ខ្ពស់​ដែរ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ដេត សុខឧត្តម សាកល​វិទ្យា​ធិការ​សាកល​វិទ្យាល័យ ផារ៉ាហ្គន​។ តាម​រយៈ​វិទ្យុ​យើង លោក​ឧត្តម ដែល​រៀន​បាន​សញ្ញា​បត្រ​បណ្ឌិត​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ មិន​ត្រឹម​រៀប​រាប់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ប្រាប់​យើង​ទេ លោក​នឹង​ប្រាប់​យុវជន​ពី​របៀប​ដាក់​អាហា​រូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ផង​ដែរ​។ 

លោក ដេត សុខឧត្តម សាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យ ផារ៉ាហ្គន
លោក ដេត សុខឧត្តម សាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យ ផារ៉ាហ្គន @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត