​លោក ជិន ម៉ាលីន៖​ «​សមត្ថភាព​ជាកត្តាចំណងធ្វើឲ្យការងាររីកចម្រើន»

សំឡេង ១១:៥៨
លោក ជិន ម៉ាលីន
លោក ជិន ម៉ាលីន @សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ពិត​របស់​លោក ជិន ម៉ាលីន អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌។