បទយកការណ៍

​លោក​បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាណ​៖ ប្រទេស​ជាតិ​ខ្លំាង​អាស្រ័យ​លើ​ធន​ធាន​មនុស្ស​មិន​អាស្រ័យ លើ​ទំហំ​ដីទេ​

សំឡេង ១៣:១២
លោកបណ្ឌិត ម៉ី កណ្យាណ បណ្ឌិតឯកទេសសេដ្ឋកិច្ច
លោកបណ្ឌិត ម៉ី កណ្យាណ បណ្ឌិតឯកទេសសេដ្ឋកិច្ច @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់ ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​លោក​បណ្ឌិត ម៉ី កណ្យាណ បណ្ឌិត​ឯកទេស​សេដ្ឋកិច្ច ជាទី​ប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​។