បទយកការណ៍

​កញ្ញា ថុន ថាវរី៖ ​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ជម្នះ​ខ្លួន​ឯង​ដើម្បី​ឲ្យ​ជីវិត​ថ្ងៃ​ស្អែក​ប្រសើរ​ជាង​ថ្ងៃ​នេះ និង​ម្សិល​មិញ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ស្តាប់​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត កញ្ញា ថុន ថាវរី អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ “នារី​ប្រពៃ” ។ កញ្ញា ថុន ថាវរី ជា​នារី​ម្នាក់​ដែល ចូល​ចិត្ត​ជម្នះ​ឧបសគ្គ​ជីវិត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដើម្បី​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​។ 

កញ្ញា ថុន ថាវរី អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ “នារីប្រពៃ”
កញ្ញា ថុន ថាវរី អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ “នារីប្រពៃ” @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត