បទយកការណ៍

​លោក ងិន សៅរ័ត្ន​៖ ​គ្មាន​ចំណេះ ​ជំនាញ​ណា​រត់​មក​រក​យើង​ដល់​ផ្ទះ​នោះ​ទេ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​នា​ឱកាស​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត លោក ងិន សៅរ័ត្ន នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​អង្គការ​ជន​ពិការ​កម្ពុជា​។ លោក ងិន សៅរ័ត្ន បាន​តស៊ូ​រស់​ក្នុង​ភាព​ពិការ​តំាង​ពី​កុមារ​ភាព​មក ដោយ​មិន​អស់​សង្ឃឹម តែ​បាន​តស៊ូ​រៀន​សូត្រ តស៊ូ​ធ្វើ​ការ រហូត​មក​។ 

​លោក ងិន សៅរ័ត្ន ​នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​អង្គ​ការ​ជន​ពិការ​កម្ពុជា​
​លោក ងិន សៅរ័ត្ន ​នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​អង្គ​ការ​ជន​ពិការ​កម្ពុជា​ @សហការី