បទយកការណ៍

​លោក ហោ សំណាង៖ ​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ភាព​ជោគ​ជ័យមាន ​ចំណេះ ​ជំនាញ និង​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​

សំឡេង ១១:៣៧
លោក ហោ សំណាង អគ្គនាយកមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកម្ពុជា
លោក ហោ សំណាង អគ្គនាយកមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកម្ពុជា @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់ ​លោក ហោ សំណាង អគ្គ​នាយក​មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល​កម្ពុជា​។ លោក សំណាង ជា​សហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង​ម្នាក់ ដែល​បាន​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង បទ​ពិសោធន៍​ដល់​យុវជន​ផ្សេង​ទៀត​។