បទយកការណ៍

​កញ្ញា ហៀង នីកូល​៖ សម័យ​នេះ​គ្មាន​អ្វី​ជា​ឧបសគ្គ​ដល់​ការ​ចង់​ចេះ ចង់​ដឹង របស់​យុវជន​នោះ​ទេ​

សំឡេង ១១:០៤
កញ្ញា ហៀង នីកូល អគ្គលេខាធិការសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា
កញ្ញា ហៀង នីកូល អគ្គលេខាធិការសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​កញ្ញា ហៀង នីកូល អគ្គ​លេខា​ធិការ​សមាគម​នាវា​យុវជន​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​កម្ពុជា​។ កញ្ញា នីកូល ជា​យុវតី​ខ្មែរ​ម្នាក់ ដែល​បាន​ចូល​រួម​ការងារ​សង្គម​ជាមួយ​យុវជន​បរទេស ហើយ​គាត់​អាច​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍​នេះ ទៅ​យុវជន​ផ្សេង​ទៀត​បាន​។