បទយកការណ៍

​លោក​ ​ជួប ​សុខ​ចំរើន​៖ ​ត្រូវ​ដឹង​និង​ស្គាល់​ខ្លួន​ឯង​ដើម្បី​កំណត់​គោល​ដៅ​ត្រូវ​ដើរ​ក្នុង​ជីវិត​

សំឡេង ១៣:៣៦
លោក ជួប សុខចំរើន
លោក ជួប សុខចំរើន @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត លោក ជួប សុខចំរើន នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ KHANA នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។