​លោក ស៊ាង សុបញ្ញា​៖ យុវជន​គួរ​ចំណាយ​ប្រាក់​ដើម្បី​រៀន កុំ​និយម​សម្ភារៈ​ទំនើប​អី​

សំឡេង ០៨:៣៦
លោកស៊ាង សុបញ្ញា នាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជា -អាស៊ាន
លោកស៊ាង សុបញ្ញា នាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជា -អាស៊ាន @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរ​ជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន បាន​រៀប​ចំ​បទ​យក​ការណ៍​មួយ និយាយ​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់ លោក​ស៊ា​ង សុ​បញ្ញា ​នាយក​វិទ្យា​ស្ថាន​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា -អាស៊ាន​។ ជា​កូន​ចៅ​អ្នក​ខេត្ត​កំពង់​ចាម តែ​លោក​បញ្ញា បាន​រៀន​ពូកែ និង​បាន​ធ្វើ​ទស្សន​សិក្សា​ជាមួយ​យុវជន​ក្នុង​សហគមន៍​អាស៊ាន ក៏​ដូច​ជា​សកល​លោក ជា​ច្រើន​។ លោក​មើល​ឃើញ​ថា ជា​យុវជន គ្មាន​អ្វី​សំខាន់​ជាង​ការ​សិក្សា​នោះ​ឡើយ​។