បទយកការណ៍

​លោក ហោ សំណាង៖ ​ផល​ចំណេញ​ធំ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​ គឺ​ការ​ទុក​ចិត្ត​របស់​អតិថិជន​

សំឡេង ១១:៣៧
លោក ហោ សំណាង អគ្គនាយកមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកម្ពុជា (នៅកណ្ដាល)
លោក ហោ សំណាង អគ្គនាយកមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកម្ពុជា (នៅកណ្ដាល) @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់ ​លោក ហោ សំណាង អគ្គ​នាយក​មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យា​បាល​កម្ពុជា ដែល​ទើប​ទទួល​បាន​ គោរម​ងារ «សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយស» របស់​សហព័ន្ធ​សិក្សា​ធិការ នៃ​សភា​ពាណិជ្ជ​កម្ម​អឺរ៉ុប​។