បទយកការណ៍

លោក ហ៊ឹម សីហា៖ គួរ​ជ្រើស​រើស​ការងារ​ដែល​ខ្លួន​ស្រលាញ់ ជា​ជាង​គិត​ពី​ប្រាក់​ខែ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI នា​រាត្រី​នេះ សរ ពិសី សូម​ណែនាំ​លោក អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត និង​ការងារ​របស់ លោក ហ៊ឹម សីហា ប្រធាន​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​អចលនទ្រព្យ និង​ទំនាក់​ទំនង​របស់​ក្រុម​អចនលទ្រព្យ VTRUST។ មុន​នឹង​អាច​ឈរ​នៅ​តំណែង​ដូច​បច្ចុប្បន្ន​នេះ លោក ហ៊ឹម សីហា បាន​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ការ​ងារ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន ចាប់​តាំង​ពី​បុគ្គលិក​ធម្មតា រហូត​ដល់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ដំឡើង​តំណែង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់។ លោក ថា យុវជន​ក្មេង គួរ​ជ្រើស​រើស​ការងារ​ខ្លួន​ស្រលាញ់ ជា​ជាង​ប្រាក់​ខែ។

លោក ហ៊ឹម សីហា ប្រធាន​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​អចលនទ្រព្យ និង​ទំនាក់​ទំនង​របស់​ក្រុម​អចនលទ្រព្យ VTRUST
លោក ហ៊ឹម សីហា ប្រធាន​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​អចលនទ្រព្យ និង​ទំនាក់​ទំនង​របស់​ក្រុម​អចនលទ្រព្យ VTRUST @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត