លោក​កៃ គឹមសុង “ជីវិត​ត្រូវ​មាន​ឆន្ទៈ និង​ការ​តស៊ូ​ព្យាយាម”

សំឡេង ១១:៥៨
លោក​កៃ គឹមសុង ដែល​ជា​និពន្ធ​នាយក​កាសែត​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍
លោក​កៃ គឹមសុង ដែល​ជា​និពន្ធ​នាយក​កាសែត​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍ @សហការី

លោក​កៃ គឹមសុង ដែល​ជា​និពន្ធ​នាយក​កាសែត​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍ មាន​អតីតកាល បាន​តស៊ូ​ច្រើន​ទំរំា​មាន​ថ្ងៃ​នេះ។ លោក​ជា​ក្មេង​កំព្រា​ឪ​តំាង​ពី​តូច ធ្លាប់​ជា​អ្នក​រត់​តុ ជីវិត​ឆ្លង​កាត់​ការ​លំបាក​ជា​ច្រើន។ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែនាំ លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់ លោក កៃ គឹមសុង។