លោក​ កែវ ឡង់ឌី៖ នៅ​ពី​ក្រោយ​ភាព​ជោគ​ជ័យ​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​ការ​ឈឺ​ចាប់!

សំឡេង ១៣:៥៤
លោក​ កែវ ឡង់ឌី អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ស្រមោច​Trading Solution និង​ជា​អគ្គនាយក​អភិវឌ្ឍន៍​ធុរកិច្ច​នៃ ហាង​លក់​ទំនិញ​កុមារ ​Baby outlet
លោក​ កែវ ឡង់ឌី អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ស្រមោច​Trading Solution និង​ជា​អគ្គនាយក​អភិវឌ្ឍន៍​ធុរកិច្ច​នៃ ហាង​លក់​ទំនិញ​កុមារ ​Baby outlet @RFI

ការ​ឈឺ​ចាប់​ដែល​ឲ្យ​ជំរុញ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​ខ្លាំង នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ប៉ុន សោភ័ណ​​ សូម​នាំ​លោក​អ្នក​នាង​ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​ជីវប្រវត្តិ​របស់ លោក​ កែវ ឡង់ឌី អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ស្រមោច​Trading Solution និង​ជា​អគ្គនាយក​អភិវឌ្ឍន៍​ធុរកិច្ច​នៃ ហាង​លក់​ទំនិញ​កុមារ ​Baby outlet។ ទំរាំ​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ដូច​ថ្ងៃ​នេះ លោក​​​ ឡង់ឌី បាន​ឆ្លង​កាត់​តស៊ូ​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ជីវិត។ លោក​និយាយ​ថា នៅ​ពី​ក្រោយ​ភាព​ជោគ​ជ័យ​របស់​លោក​​គឺ​ការ​ឈឺ​ចាប់! ការ​ឈឺ​ចាប់​ដែល​ឲ្យ​ជំរុញ​ឲ្យ​លោក​ត្រូវ​ខ្លាំង។