បទយកការណ៍

​លោក គង់ សូលី​យ៉ា​៖ កុំ​ចាប់​ផ្តើម​អាជីវ​កម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន ពេល​ដែល​មាន​ត្រឹម​តែ​ដើម​ទុន​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ ​RFI នៅ​ថ្ងៃ​នេះ សរ ពិសី សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឱ្យ​បាន​ស្គាល់ លោក គង់ សូលីយ៉ា សហ​ស្ថាប​និក និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន ជូន​អ្នក។ ទើប​តែ​បង្កើត​បាន​ជាង​៣ ឆ្នាំ ក្រុម​ហ៊ុន ដឹក​ជញ្ជូន ជូន​អ្នក ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ឱ្យ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ប្រជែង គំនិត​អាជីវ​កម្ម សម្រាប់​ក្រុម​ហ៊ុន​ទើប​បង្កើត​ថ្មី​ថ្នាក់​តំបន់ ដែល​គ្រោង​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៨ ខាង​មុខ​នេះ នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេស៊ី​។ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ចំណុច​ពិសេស​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​នេះ និង​ថា​តើ លោក គង់ សូលីយ៉ា បាន​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្នែក​ដឹក​ជញ្ជូន​នេះ អាច​បន្ត​ដំណើរ​ដល់​បច្ចុប្បន្ន? សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​តទៅ​៖

លោក គង់ សូលីយ៉ា សហស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ជូនអ្នក។
លោក គង់ សូលីយ៉ា សហស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ជូនអ្នក។ @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត