បទយកការណ៍

លោក ង៉ែត ជូ ៖ “យុវជន​មិន​ត្រូវ​ស្រមើ​ស្រមៃ តែ​ត្រូវ​ស្គាល់​បេសកកម្ម​ជីវិត ធ្វើ​អ្វី ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​”

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​នា​ពេល​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែនាំ លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត លោក ង៉ែត ជូ អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ឯករាជ្យ និង​ជា​អ្នក​ជំនួញ​អចនទ្រព្យ ម្នាក់។លោក ង៉ែត ជូ មាន​ទស្សនៈ​ថា យុវជន​មិន​ត្រូវ​ស្រមើ​ស្រមៃ តែ​ត្រូវ​ស្គាល់​ពី​បេសកកម្ម​ជីវិត ហើយ​បើ​ធ្វើ​អ្វី ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​។

លោក ង៉ែត ជូ អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ឯករាជ្យ និង​ជា​អ្នក​ជំនួញ​អចនទ្រព្យ
លោក ង៉ែត ជូ អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ឯករាជ្យ និង​ជា​អ្នក​ជំនួញ​អចនទ្រព្យ @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត