បទយកការណ៍

វិស្វករ ផៃ វង្សា ៖ វិស័យ​សំណង់​រីក​ចម្រើន​ទាម​ទារ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​វិស្វករ

សំឡេង ១០:៤៨
លោក ផៃ វង្សា វិស្វករ​សំណង់​
លោក ផៃ វង្សា វិស្វករ​សំណង់​ @សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​វិស្វករ​សំណង់​មួយ​រូប គឺ​លោក ផៃ វង្សា។ លោក​ផៃ វង្សា ជា​ក្មេង​កំព្រា​ឪពុក​ម្តាយ តំាង​ពី​សម័យ​ប៉ុលពត តែ​លោក​តស៊ូ ខំ​រៀន រហូត​បាន​ធ្វើ​ជា​វិស្វករ​និង​បាន​បន្សល់​ស្នាដៃ​សំណង់​មួយ​ចំនួន ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។