បទយកការណ៍

លោក សន ជ័យ ៖ “ការងារ​សង្គម​ស៊ីវិល​បើ​គិត​តែ​រឿង​ថវិកា​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​ទេ”

សំឡេង ១០:២៦
លោក សន ជ័យ ប្រធាន​អង្គការ​​សម្ព័ន្ធ​​គណនេយ្យ​ភាព​​សង្គម​​កម្ពុជា
លោក សន ជ័យ ប្រធាន​អង្គការ​​សម្ព័ន្ធ​​គណនេយ្យ​ភាព​​សង្គម​​កម្ពុជា @RFI

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់ ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់ លោក សន ជ័យ ​ប្រធាន​អង្គការ​សម្ព័ន្ធ​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​កម្ពុជា។ លោកសន ជ័យ បាន​ចំណាយ​ពេល​ជាង​១៥​ឆ្នាំ ក្នុង​ការងារ​សង្គម​ស៊ីវិល​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល នៅ​កម្ពុជា។