បទយកការណ៍

លោក​យ៉ង សំាងកុមារ៖ “ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​បណ្តុះ​មនុស្ស​បើ​អត់​ពី​ខ្ញុំ​ក៏​មាន​អ្នក​ធ្វើ​ការ​កើត​ដែរ”

សំឡេង ១១:៤៦
​លោក យ៉ង សំាងកុមារ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ម្នាក់ របស់​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន
​លោក យ៉ង សំាងកុមារ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ម្នាក់ របស់​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន @សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​យើង​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក យ៉ង សំាងកុមារ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ម្នាក់ របស់​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន។ លោក យ៉ង សំាងកុមារ សិស្ស​រៀន​ពូកែ មាន​សញ្ញា​បណ្ឌិត​មក​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ហើយ​លោក​មាន​និស្ស័យ​ចូល​ចិត្ត​បណ្តុះ​មនុស្ស​ដើម្បី​ថា បើ​អត់​ពី​គាត់​ក៏​មាន​អ្នក​ធ្វើ​ការ​កើត​ដែរ។