តើ​កម្ពុជា​គួរ​មាន​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ពពោះ​បង្កើត​កូន​ជំនួស​ឲ្យ​គេ​ដែរ​ឫ​ទេ?

សំឡេង ០៩:១៣
គំនិត​​​នៃ​​ការ​​ចង់​​ធ្វើ​​ច្បាប់​​ស្តី​​ពី​​ការ​​ពពោះ​​បង្កើត​​កូន​​ជំនួស​​ឲ្យ​​គេ​ បាន​​លេច​​ឡើង​​នៅ​​ក្នុង​​រវាង​​រដ្ឋ​​មន្ត្រី​​ក្រសួង​​យុត្តិធម៌​​កម្ពុជា​​លោក​​អង្គ ​វង្ស​​វឌ្ឍនា ​និង​​ឯក​អគ្គរដ្ឋទូត​​អូស្ត្រាលី​​ថ្មី​​ប្រចាំ​​នៅ​​កម្ពុជា​​
គំនិត​​​នៃ​​ការ​​ចង់​​ធ្វើ​​ច្បាប់​​ស្តី​​ពី​​ការ​​ពពោះ​​បង្កើត​​កូន​​ជំនួស​​ឲ្យ​​គេ​ បាន​​លេច​​ឡើង​​នៅ​​ក្នុង​​រវាង​​រដ្ឋ​​មន្ត្រី​​ក្រសួង​​យុត្តិធម៌​​កម្ពុជា​​លោក​​អង្គ ​វង្ស​​វឌ្ឍនា ​និង​​ឯក​អគ្គរដ្ឋទូត​​អូស្ត្រាលី​​ថ្មី​​ប្រចាំ​​នៅ​​កម្ពុជា​​ Reuters/Chaiwat Subprasom

គំនិត​នៃ​ការ​ចង់​ធ្វើ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ពពោះ​បង្កើត​កូន​ជំនួស​ឲ្យ​គេ បាន​លេច​ឡើង​នៅ​ក្នុង​រវាង​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​កម្ពុជា​លោក​អង្គ វង្ស​វឌ្ឍនា និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អូស្ត្រាលី​ថ្មី​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ។ ស្ថានទូត​អូស្ត្រាលី ចង់​សហការ​ និង​មាន​បំណង​ជួយ​ផ្នែក​បច្ចេក​ទេស​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ជា​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ពពោះ​បង្កើត​កូន​ជំនួស​ឲ្យ​គេ​នេះ។ ក្រសួង​យុត្តិធម៌​កម្ពុជា នៅ​មិន​ទាន់​ច្បាស់​លាស់​នៅ​ឡើយ​ទេ​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ ដោយ​ចង់​ទុក​ពេល​ធ្វើ​ការ​ពិចារណា និង​សិក្សា​ឲ្យ​បាន​ស៊ី​ជម្រៅ​ជា​មុន​សិន។ ដូច្នេះ​តើ​កម្ពុជា​គួរ​មាន​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ពពោះ​បង្កើត​កូន​ជំនួស​ឲ្យ​គេ​នេះ​ដែរ​ឫ​ទេ? សូម​ស្ដាប់​វណ្ណ សុគន្ធា៖