ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​កំពុង​កាត់​ផ្ដាច់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​មនុស្ស ដោយ​ប្រកែក​មិន​បាន​!

សំឡេង ០៤:២១
A man poses with a magnifier in front of a Facebook logo on display December 16, 2015.
A man poses with a magnifier in front of a Facebook logo on display December 16, 2015. ©REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​កាន់​តែ​ទំនើប​ឡើង​ៗ បាន​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការងារ​និង​ទំនាក់ទំនង​របស់​មនុស្ស​។ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​កំពុង​តែ​កាត់​ផ្ដាច់​ទំនាក់ទំនង​ដោយ​ផ្ទាល់​រវាង​មនុស្ស​និង​មនុស្ស ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្សកាន់​តែ​​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា​ផង​ដែរ​។ នេះ​គឺ​ជា​ការ​ពិត​ដែល​គ្មាន​នរណា​អាច​ប្រកែក​បាន​ឡើយ​។