អ្វី​ទៅ​ជា​វិធានការ​របស់​អាជ្ញាធរ​ចំពោះ​ស្ថានីយ​ប្រេង​ឥន្ទនៈ​ដែល​លក់​ប្រេង​មិន​គ្រប់​ចំនួន?

សំឡេង ១០:១៣
ប្រេងសំាង
ប្រេងសំាង @google

មួយ​រយៈ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ក្រុម​ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កាំកុងត្រូល​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​រក​ឃើញ​ថា មាន​ស្ថានីយ​ប្រេង​ឥន្ទនៈ​មួយ​ចំនួន​បាន​លក់​ប្រេង​មិន​គ្រប់​ចំនួន​ដល់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់។ ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​នេះ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ព្រមាន​ដល់​ស្ថានីយ​ទាំង​នោះ ហើយ​ថា វិធានការ​ចុង​ក្រោយ​នឹង​ដក​អាជ្ញាបណ្ណ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​តែ​ម្តង​បើ​នៅ​ប្រព្រឹត្ត​បែប​នេះ​ទៀត។ សម្រាប់​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​សង្គម​វិញ ពួក​គេ​ក៏​យល់​ស្រប​នឹង​វិធាន​បែប​នេះ​ដែរ។