តើ​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មការ​ទន្លេ​មេគង្គ?

សំឡេង ១២:០៨
រូបភាព​តំណាង៖​មេ​ដឹក​នាំ​នៃ​បណ្ដា​ប្រទេស​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​ឡានឆាង នៅ​ភ្នំពេញនា​ពេលកន្លង​មក
រូបភាព​តំណាង៖​មេ​ដឹក​នាំ​នៃ​បណ្ដា​ប្រទេស​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​ឡានឆាង នៅ​ភ្នំពេញនា​ពេលកន្លង​មក @Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister

កម្ពុជា​កំពុង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មការ​ទន្លេ​មេគង្គ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​៣​ដល់​ទី​៥​ខែ​មេសា។ កិច្ច​ប្រជុំ​នេះ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម ថៃ ឡាវ រួម​នឹង​កម្ពុជា​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ។ ​ក្រៅ​ពី​ប្រទេស​ដែល​ជា​សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មការ​ទន្លេ​មេគង្គ ចិន និង​មីយ៉ាន់ម៉ា ក៏​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​នេះ​ដែរ។ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មការ​ទន្លេ​មេគង្គ? ចំពោះ​កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​នេះ?