អ្នក​តាម​ដាន៖ ហិង្សា​តាម​ដង​ផ្លូវ​បង្ហាញ​ពី​ការ​បែក​បាក់​ក្នុង​សង្គម តែ​រូបភាព​នេះ​អាច​សង្គ្រោះ

សំឡេង ១១:២៦
រថយន្តដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចោទថា​បង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនទទួលខុស​ត្រូវ
រថយន្តដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចោទថា​បង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនទទួលខុស​ត្រូវ @FB

ក្រោយ​ហេតុការណ៍​ពលរដ្ឋ​មួយ​ក្រុម​ប្រើ​ហិង្សា​លើ​បុរស​ម្នាក់​ដែល​ពួក​គេ​ចោទ​ថា បាន​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ហើយ​បើក​រត់​គេច។ អ្នក​តាម​ដាន​សង្គម​បាន​បង្ហាញ​ក្ដី​ព្រួយ​ខ្លាំង​មែន​ទែន អ្នក​ខ្លះ​ថា រូបភាព​ហិង្សា​បែប​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ការ​អស់​ជំនឿ​លើ​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌ ខ្លះ​ថា មក​ពី​ពលរដ្ឋ​មិន​យល់​ពី​ច្បាប់​ជា​ដើម។ តែ​មួយ​ចំណែក​ទៀត​ចាត់​ទុក​រូប​ភាព​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ការ​បែក​បាក់​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ និង​ការ​រើស​អើង​វណ្ណៈ​ក្នុង​សង្គម​រវាង​អ្នក​មាន និង​អ្នក​ក្រ។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​មិញ​ពួក​គេ​មាន​ជំនឿ​ថា ឥរិយាបថ​នេះ​អាច​សង្គ្រោះ​បាន តែ​ត្រូវ​សង្គ្រោះ​ឲ្យ​បាន​ឆាប់។