​បញ្ហា​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​កើត​ឡើង​ច្រើន​ នៅ​តែ​ជា​ជំងឺ​ដែល​ពិបាក​ព្យាបាល​នៅ​កម្ពុជា​

សំឡេង ១១:៤១
​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ)
​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ) @សហការី

បញ្ហា​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​កើត​មាន​ឡើង​ច្រើន​នៅ​កម្ពុជា​មិន​មែន​ថ្មីថ្មោង​នោះ​ទេ ហើយ​ការ​អំពាវ​នាវ​ឱ្យ​មាន​ការ​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ និង​បើកបរ​ដោយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ​ក៏​កើត​មាន​ជា​រើយៗ​ផង​ដែរ​។ប៉ុន្តែ​ ការ​អំពាវ​នាវ និង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នេះ​នៅ​តែ​បន្ត​កើត​ឡើង​ដដែល​ជា​ដដែល​រហូត​ធ្វើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្តែង​ការ​បារម្ភ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ខ្លាច​ក្រែង​មិន​អាច​សម្រេច​តាម​ផែន​ការ​កាត់​បន្ថយ​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ឱ្យ​បាន​៥០%​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​ខាង​មុខ​។ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​បញ្ហា​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នេះ នៅ​តែ​ជា​ជំងឺ​ដែល​ពិបាក​ព្យាបាល​ខ្លាំង​ម្លេះ​នៅ​កម្ពុជា​?