ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ពិន័យ​នឹង​ជួប​ប្រទះ​ការ​លំបាក​ខ្លាំង ​បើ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​មិន​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​ពលរដ្ឋ​

សំឡេង ១២:០៦
នគរបាល​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក ​ចាប់​ផ្តើម​ត្រួត​ពិនិត្យ ​យាន​យន្ត​នៅ​តាម​ដង​វិថី។
នគរបាល​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក ​ចាប់​ផ្តើម​ត្រួត​ពិនិត្យ ​យាន​យន្ត​នៅ​តាម​ដង​វិថី។ @siv channa

ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​ថ្មី រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​អនុម័ត​អោយ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​អនុក្រឹត្យ​អម​ចំនួន​៥ បន្ថែម​ទៀត។ អនុក្រឹត្យ​១ ក្នុង​ចំណោម​អនុក្រឹត្យ​ទាំង​នោះ គឺ​ អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​ផាក​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់​ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក។ មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល ដែល​ធ្វើ​ការ​ទាក់ទង​នឹង​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ​យល់​ឃើញ​ថា ការ​អនុវត្ត​អនុក្រឹត្យ​នេះ​ នឹង​ជួប​ប្រទះ​ការ​លំបាក​ខ្លាំង​បើ​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​មិន​រួម​គ្នា ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ។