យុវជនថា ការ​បោះ​សម្រាម​ក្រៅ​ធុង​ជា​ទម្លាប់​អាក្រក់ តែ​រើស​ដាក់​ចូល​វិញ​នឹង​ក្លាយ​ជា​គំរូល្អ!

សំឡេង ០៨:៥៦
រូបថតៈសម្រាម
រូបថតៈសម្រាម @kimhong RFI

កម្ពុជា​បាន​រៀបចំ​យុទ្ធនាការ​ភ្នំពេញ​ស្អាត​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​២៦​វិច្ឆិកា នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​កម្ពុជា។ នៅ​ក្នុង​ឱកាស​នោះ​យុវជន​មួយ​ចំនួន​បាន​អះ​អាង​ថា ពួកគេ​នឹង​ធ្វើ​ជា​គំរូ​នៅ​ក្នុង​ការ​ទុក​សម្រាម​កុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចោល​ពាស​វាល​ពាស​កាល​ទៀត។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​យុវជន​ខ្លះ​ទៀត​និយាយ​ថា ​បោះ​សម្រាម​ក្រៅ​ធុង​ជា​ទម្លាប់​មិន​ល្អ តែ​រើស​ដាក់​ចូល​វិញ​នឹង​ក្លាយ​ជា​គំរូ​ល្អ!