ប៉ិគក់​ខ្មែរ​ក្បែរ​ភ្នំបាសិត​តម្លៃ​កើន​ឡើង​តែ​ទិន្នផល​ធ្លាក់​ចុះ

សំឡេង ០៦:១២
ប៉ិគក់​ខ្មែរ​ក្បែរ​ភ្នំបាសិត​តម្លៃ​កើន​ឡើង​តែ​ទិន្នផល​ធ្លាក់​ចុះ
ប៉ិគក់​ខ្មែរ​ក្បែរ​ភ្នំបាសិត​តម្លៃ​កើន​ឡើង​តែ​ទិន្នផល​ធ្លាក់​ចុះ @សហការី

បរិមាណ​បន្លែ​ផ្គត់ផ្គង់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​ជា​ ០,៩ ​លាន​តោន​ ក្នុង​នោះ​មាន​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​បន្លែ​ក្នុង​ស្រុក​៤៤ភាគរយ​ និង​បន្លែ​នាំ​ចូល​៥៦​ភាគរយ។​ តាម​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ផ្សេង​ទៀត​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ បន្លែ​ប្រមាណ​២០០ ទៅ​ ៤០០តោន​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ក្បែរ​ខាង​មក​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញក្នុងមួយ​ថ្ងៃៗ។ នៅក្នុងនាទីបទយការណ៍ថ្ងៃនេះ អ៊ឹង ប៊ុនថន សូម​ណែនាំ​លោកអ្នកស្តាប់ ឲ្យ​ស្គាល់​ពីការ​ដាំ​ដំណាំប៉ិ​គក់​នៅជើង​ភ្នំបាសិត​ដែលជា​តំបន់​រមនីដ្ឋាន​ទេសចរណ៍​មួយ​នៅខាងជើង​ទីក្រុងភ្នំពេញ។