ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ពង្រាង​​​ច្បាប់​សហជីព​ស្ថិត​នៅ​ចំណុច​ប្រទាញ​ប្រទង់​គ្នា​ខ្លាំង​មុន​ទៅ​ដល់​សភា​ពេញ​អង្គ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ចំណុច​មួយ​ចំនួន​ ដែល​បាន​សរសេរ​ក្នុង​ពង្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​សហជីព​ មើល​ទៅ​ទំនង​ជា​មាន​ភាព​តាន​តឹង​រួច​ទៅ​ហើយ​ ខណៈ​ដែល​សេចក្តី​ព្រាង​នេះ​ មិន​ទាន់​ទៅ​ដល់​ដៃ​សភា​ពេញ​អង្គ​នៅ​ឡើយ​នោះ។ អ្វី​ដែល​តាន​តឹង​ គឺ​រវាង​ការ​ស្នើ​របស់​អ្នក​សហជីព និង​ការ​ស្នើ​របស់​និយោជក​​បាន​ត្រួត​ស៊ីគ្នា និង​ប្រទាញ​ប្រទង់​គ្នា​រួច​ជា​ស្រេច​ទៅ​ហើយ។ ដូច្នេះ​រដ្ឋាភិបាល​ និង​រដ្ឋសភាព​កម្ពុជា​ត្រូវ​រ៉ាប់​រង​ការ​សម្រេច​ធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បី​ចៀសវាង​ភាគី​ទាំង​សង​ខាង​មាន​ការ​អាក់​អន់​ស្រពន់​ចិត្ត។

កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តី​ពី​ ច្បាប់​សហជីព នា​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ។​
កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តី​ពី​ ច្បាប់​សហជីព នា​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ។​ RFI/ Siv Channa
មើលវគ្គផ្សេងទៀត